Privacyverklaring van Sport en Voeding Academy

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website academy.sport-en-voeding.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.  Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze website of een (potentiele) klant van ons bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerken.

Invullen van contactformulier

Wanneer je het contactformulier invult gebruiken wij persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft: e-mailadres en telefoonnummer (optioneel). Deze hebben wij nodig om contact met je op te kunnen nemen.

Inschrijving voor een online cursus

Om je aan te kunnen melden voor een online cursus moet je jezelf registeren, zodat je kunt inloggen op de website om de online cursus te volgen. Wij vragen je om je naam en e-mailadres in te vullen. Naar dit e-mail adres zullen we je aanmeldingsbevestiging, wachtwoord en factuur sturen. We gebruiken je naam en e-mailadres om deze op de factuur te plaatsen en de betalingen te verwerken. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om met jou contact op te kunnen nemen en voor onze administratie.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy deelt je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of onze accountant.

Dit gaat om de volgende partijen:

 • d-hosting (Nederlands hostingbedrijf waarbij de website gehost is)
 • WooCommerce (webwinkel software)
 • Mollie (betalingsdienst voor online betalingen)

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart je uitdrukkelijke toestemming voordat zij jouw gegevens krijgen. En de bedrijven buiten de EU vallen onder de Privacy Shield overeenkomst.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies

Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy probeert zo min mogelijk cookies op onze websites te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website.

We maken gebruik van Vimeo voor het hosten van de cursus videos. Vimeo maakt gebruikt van statistieken cookies om bij te houden hoe vaak elke video bekeken is.

We hebben wel links naar andere websites op onze website, zoals onze social media accounts. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Marja Ockeloen – van der Hulst, sportdiëtist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken onder andere gebruik van een SSL verbinding om veiligheid te garanderen. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-52043347 of 043-3255709 of via info@sport-en-voeding.nl.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactinformatie

Marja Ockeloen – Sport en Voeding Academy

Servaashof 18
6325EV Berg en Terblijt
info@sport-en-voeding.nl
043-3255709/06-52043347